Jan Alvå – lundagillets ålderman

Jag heter Jan Alvå.
Under de senaste 25 åren har jag tjänstgjort som domare vid Lunds tingsrätt. Lika länge har jag och Carin varit medlemmar av Gillet. Jag tror därför att jag är någorlunda känd bland de Bröder och Systrar som mera regelbundet deltar i Gillets Högtidssammankomster och Papegojeskjutningar. Om inte för annat så lär jag vara känd som en av Gillets sämsta skyttar. Kurt Nilsson har lovat se till att det blir ändring på den saken.
Medlemskapet i Knutsgillet har för Carin och mig framför allt inneburit att vi fått en stor vänkrets i Lund. Jag ser med glädje fram mot att den kretsen sannolikt kommer att vidgas betydligt genom mitt uppdrag som Ålderman. Samtidigt ser jag det som ett stort ansvar och en utmaning att föra Gillets stolta traditioner vidare. Jag förstår att Ni Bröder och Systrar måste ha stora förväntningar på mig med tanke på alla lysande företrädare i ämbetet – inte minst de senaste Anders Bruzelius, Martin Weibull, Carl-Gustaf Andrén och Anders Svenningsen.
Tre saker stillar min oro. För det första: Av 26 kända företrädare som Åldermän var tio domare i Lund. Har de klarat uppgiften skall det väl gå bra också för mig. För det andra: Vår beskyddare S:t Knut har under mer än 750 år sett till att bevara vårt Gille. Det känns betryggande. Och för det tredje och viktigaste: Jag har hjälp av en erfaren, kunnig och väl sammansvetsad styrelse.

Vi ses på Knutsbalen. Då skall vi ha trevligt tillsammans !

Fred och Endräkt !
Åldermannen

Rulla till toppen