Om S:t Knuts Gille i Lund

Det är inte möjligt att exakt fastställa när Sankt Knuts Gille i Lund har sin början. Det borgerliga gillet torde ha sin upprinnelse under 1100-talets senare del. Så Gillet i Lund har existerat i mer än 825 år och detta utan avbrott, vilket gör Gillet, tillsammans med gillena i Malmö och Ystad, till en av Europas äldsta borgerliga institutioner. Vi är ett av elva Knutsgillen, varav tio i Sverige och två i Danmark.

Under verksamhetsåret har vi tre stora aktiviteter:
Högtidssammankomsten äger rum i januari med efterföljande knutsbal. Då förrättas parentation över avlidna gillesbröder och gillessystrar, guld- och silverduvor utdelas som tecken på 50-års respektive 25-års medlemskap samt nya recipiender tas in i Gillet under ceremoniella former.

I maj träffas vi för papegojskjutning som är en tävling i bågskytte under trevlig samvaro i form av picknick på någon närbelägen gård eller slott.

Under oktober har vi gillesstämma där val av styrelse äger rum och räkenskaperna läggs fram för beslut. Gillesstämman avslutas med en enkel måltid.

Dessutom har vi en brödrasammankomst i januari, Ola Toddy, och en systersammankomst, Ulla Toddy, under hösten.

Läs mer om våra aktiviteter här >>

Vårt Gilles motto är – Fred och Endräkt.

Rulla till toppen