S:t Knuts Gille i Lunds Kulturstipendium

Tack vare en generös donation av knutsbrodern Ole B. Støer har Knutsgillet i Lund kunnat instifta ett kulturstipendium, för att uppmärksamma särskilt framstående musikstuderande. Stipendiet utdelas sedan 2010 vid Gillets högtidssammankomst.

2023 års kulturstipendiat

2023 års kulturstipendium tilldelades Johannes Andrée, född 2005, för sin stora och breda musikaliska talang som kombinerat med ett genuint intresse och hårt arbete borgar för en spännande framtid som musiker.

Johannes är en organist, pianist, sångare och körsångare som med talang för arrangering och goda ledaregenskaper framgångsrikt redan också verkat som både kapellmästare och körledare. Hans genrebredd gör honom lika bekväm att musicera i kyrkan, i restaurangmiljöer, på scener och i orkesterdiken. Johannes studerar för närvarande på Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund och har som orgelelev och körsångare i Domkyrkan aktivt bidragit till dess musikverksamhet. Det är med spänning vi ser fram emot att följa Johannes fortsatta utveckling.

Tidigare stipendiater

  • 2019 – Lars-Erik Larssons spetskör
  • 2020 – Lars-Erik Larssons spetskör
  • 2021 – Lars-Erik Larssons spetskör
  • 2022 – Lars-Erik Larssons spetskör

På Lars-Erik Larsson-gymnasiet sjunger alla elever i kör under skoltiden. Det tredje och sista året kan eleverna välja en kurs med möjlighet att fördjupa sig ytterligare i körsångens hantverk och samsjungandets konst. Kursen avslutas varje år med en internationell tävling där Lars-Erik Larsson-gymnasiets elever visat mycket goda resultat. Förutom gulddiplom och vinstpokaler ger kursen minnen för livet och goda förutsättningar för eleverna att fortsätta sin körsångsverksamhet på hög nivå även efter gymnasietiden.

Rulla till toppen