Ceremoni i Lunds Domkyrka

HÖGTIDSDAGEN

Den 13 januari, eller den lördag som ligger närmast detta datum, infaller Högtidsdagen (eller Knutsbalen som den ofta kallas). Sedan några år tillbaka inleds högtidsdagen med ceremoni i Lunds Domkyrka. Åldermannen ”tänder enligt urgammal sed tvenne ljus, ett för Salig Konung Knut den Helige, vårt Gilles främsta värnhelgon och beskyddare, och ett för de bröder och systrar som sedan sistlidna högtidsdag lämnat vår gemenskap”. Åldermannen parenterar samtliga avlidna bröder och systrar, varefter guldduvor för 50-årigt och silverduvor för 25-årigt medlemskap utdelas.

Reception av nya medlemmar i Gillet sker genom att åldermannakedjan – papegojan med sin plåtbehängda silverkedja från 1618 – hängs över den recipierande medan diplom och Knutsduva överlämnas. Brödrakannan från 1616 och systerkannan från 1916, skulle tidigare drickas ur av både recipiend och Ålderman, men sedan Covid-19-pandemin, stoltserar dessa kannor numera på podiet. Tal hålls till såväl jubilarer som recipiender. Tack vare en donation av Gillesbrodern Ole B. Stöer delas sedan år 2019 även ett kulturstipendium ut.

Ceremoni följs av högtidsfest

Högtiden avslutas med procession ut ur Domkyrkan och högtidsmåltiden intas därefter, senast i Akademiska Föreningens lokaler. Efter måltiden dansas promenadpolonäs och Française. Detta följs av jullekar varvid julen dansas ut och en gran handgripligen kastas ut. Kvällen fortsätter in på småtimmarna med dans till orkester.

Rulla till toppen