Välkommen till Sankt Knuts Gille i Lund

 

KOMMANDE AKTIVITETER

Papegojskjutning 2024

Lunds Knutsgilles skrå från 1586 innehåller inte någon särskild bestämmelse om Gillets ändamål. Tre uppgifter synes Gillet dock alltid ha haft:
– att under former som är både värdiga och glada, samla medborgare från Lunds stad och från dess landsbygd för att stärka deras känsla av samhörighet med staden och inbördes samkänsla
– att efter måttet av Gillets förmåga, bereda behövande bröder och systrar och deras efterkommande ett stöd i live
– att hedra minnet av de bröder och systrar som har avlidit
ur Ordningsstadgar för Sankt Knuts Gille i Lund

Rulla till toppen