Organisation – S:t Knuts Gille i Lund

S:t Knuts Gille i Lund består av S:t Knuts Gille i Lund Stiftelse, Allmänna Kassan  och Gillesföreningen S:t Knut i Lund. 

S:t Knuts Gille i Lund stiftelse

Stiftelsen S:t Knuts Gilles huvudändamål är ursprungligen och alltfort hjälpverksamhet, som innebär att ekonomiskt stödja medlemmar som inte kan klara sig själva. Skulle medel återstå efter att huvudändamålet uppfyllts, är stiftelsens ändamål att ”bestrida nödiga utgifter i Gillet, förvaltningskostnader samt underhåll av Gillets effekter”.

Stiftelsens verksamhet handlar om att hantera anmälan från dem som önskar bli medlem i Gillet, hantera Gillets olika gillestecken (duvor, sigill m.m.) samt att förvalta Gillets kapital att användas enligt ändamålet.

Allmänna Kassans väsentligaste ändamål är hantera årshögtiden och övriga sammankomster i Gillet samt resor för medlemmar som representerar Gillet vid andra Gillens högtidssammankomster och liknande.

Gillesföreningen S:t Knut i Lund

Gillesföreningens ändamål är att främja S:t Knuts Gilles i Lund verksamhet och traditioner, vilket tar sig konkret uttryck i utgivandet av Knutsposten, vilken utkommer två gånger per år, papegojskjutningen samt arrangemang av utfärder (i regel till andra Gillen).

Gillesföreningens verksamhet finansieras med medlemsavgifter samt att arrangemang i föreningens regi ofta är självfinansierande.

S:T KNUTS GILLE I LUND

Styrelse
Bengt L Andersson, Ålderman
Christina Odenberg, Stolsbroder
Peter Löwegren, Vice Stolsbroder
Karin Lennartsson, Sekreterare

Kassadirektion
Stefan Sveningsson, Skattmästare
Per Andersson
Gustav Olsson

Revisorer
Anders Thulin
Håkan Eksandh

Valberedning
Eva Eksandh
Louise Löwegren
Carl Petersson
Annette Stambolovski
Charlotte Strömstedt

GILLESFÖRENINGEN S:T KNUT I LUND

Gillesföreningens styrelse utgörs nu av ledamöterna i Gillets styrelse och kassadirektion

ÖVRIGA FUNKTIONER
Ceremonimästare: Annelie Andersson
Övermarskalk:
Gilleseffekter: Skattmästaren
Regaliebevarare: Benedicte Kristoffersson
Knutsposten: Tomas Andrén
Gillesarkiv: Fredrik Tersmeden
Webbsida: Christian S. Olsman
Parentationsunderlag och knutsklocka: Vänligen kontakta åldermannen eller sekreteraren.
Papegojskjutning: Jörgen Rosander
Ulla Toddy: Karin Sandberg
Ungdomsrådet: Erik Sveningsson

Rulla till toppen