Nya medlemmar recipierar i samband med Gillets högtidssammankomst som äger i rum januari varje år. För att kvalificera sig som medlem krävs anknytning till Lund, samt  två faddrar (medlemmar i Gillet) av samma kön som sökanden. Du kan läsa mer om detta  och ytterligare bestämmelser under ”Bestämmelser för inträde i Gillet” nedan.

Faddrar har ett ansvar för att informera om Gillet och om ceremonin vid högtidssammankomsten.

När du som ny medlem anmäler dig till högtidsfesten ska du, utöver den digitala anmälan här på hemsidan (se kommande  evenemang), även elektroniskt skicka in en korrekt ifylld ansökningsblankett. Länk till blanketten finns på anmälningssidan till högtidsfesten. Sista ansökningsdag för inträde i gillet vid 2023 års högtidssammankomst är den 11 november. Ansökan om inträde kommer att behandlas av Gillets antagningsnämnd i början av december. Skulle ansökan avslås återbetalas beloppet du betalat i samband med anmälan.

Klädsel är högtidsdräkt vilket innebär frack, eller för officerare uniform (stor mässdräkt), och för damer fin lång aftonklänning. Prästers kaftan är lika med högtidsdräkt. Mer utförlig information kring högtidsklädsel finner du här https://www.knutsgilletilund.com/hogtidskladsel/ 

Bestämmelser för inträde i Gillet

För antagande i Gillet erfordras viss anknytning till Lund eller Gillet, såsom bosatt eller tidigare bosatt i Lund, arbete lokaliserat till Lund, studerat vid universitetet eller högskola i Lund, vara i släktled med någon av Gillets medlemmar eller tillhöra par där en person har anknytning enligt ovan. (Med Lund avses ”Lund med omnejd”. Med släktled avses vara i generation uppåt eller neråt, dvs föräldrar-barn, ej syskon. Att ha deltagit i studentlivet, föreningslivet eller ha vänner i Lund och i Gillet är ej tillräcklig anknytning till Lund.)

Recipierande bröder och systrar skall vara 17 år fyllda på högtidsdagen. (Ålder­mannen kan dock i särskilda fall bevilja undantag från denna åldersgräns.)

Bröder och systrar som önskar inträda i Gillet skall ha två faddrar, som bestyrker den sökandes anknytning till Lund eller Gillet. I förekommande fall kan Gillets intagningsnämnd utse en fadder.

Komplett ifylld ansökan om inträde skall insändas elektroniskt till Gillet. Sista ansökningsdag kommer att meddelas här på hemsidan senare. Receptionsavgift är för närvarande 300 kronor (betalas vid anmälan till högtidssammankomsten). Observera att ansökningar som är ofullständiga eller inkommer för sent ej kommer att behandlas.

Personnummer skall lämnas och kommer uteslutande att användas internt av och för Gillet.