Adeldrickning i Tumathorps Sankt Knuts Gille 2012

Adeldrickning, som Tumathorp Gillets motsvarighet till vårt Gilles högtidsfest kallas, gick av stapeln lördagen 7 juli 2012. Margaretha och jag lämnade ett regnigt Lund med bil och med stora förväntningar. Under ett ihärdigt sommarregn samlades Gillets gäster i Ö. Tommarps församlingshem kl. 13.30 där vi mottogs av Gillets Ålderman, Stefan Lamme, och Gillets Oldfru Eva. Därifrån, fortfarande i regn, gick vi gäster i procession till kyrkan, där övriga knappt 200 deltagare i Adeldrickningen redan samlats. Kyrkan var vackert blomsterdekorerad med blomsterbågar samt blå och gula blommor på varje bänkrad till vänster och röd och vita till höger och likaså på altaret. Längst fram stod två kvinnliga pager – den ena i de svenska och den andra i de danska färgerna. Tumathorpsgillet framhöll, skulle det visa sig, i alla sina ceremonier sin samhörighet med såväl Sverige som Danmark. I kyrkan hölls en kortare gudstjänst och sjöngs psalmer på svenska och danska. Här hölls parentation och förärades också silver- och guldjubilarer sina tecken under ledning av Gillets ålderman. Ceremonin avslutades med att ”Knutsdikt” lästes upp – en dikt om Tumathorps by och Knutsgillets betydelse i och för byn.

Efter ceremonin i kyrkan blev det kyrkkaffe i själva Ö. Tommarp – en kort stund av reflektion och vila innan nästa stora ceremoni, som utspelades i Glimminge Hus. Regnet hade äntligen upphört och alla gäster kunde samlas på borggården för högtidlig inmarsch upp för de branta trapporna till salen på översta våningen. Med männen på ena och kvinnorna på andra sidan genomfördes intag av nya män och kvinnor i Tumathorps S:t Knuts Gille, redogjordes för Gillets ekonomi samt upplästes på vers vad som förekommit i Gillet sedan senaste Adeldrickningen. Ceremonin på Glimminge Hus genomfördes på ”gammalsvenska” och med flera spännande och roliga inslag.

Efter dessa ceremonier var det dags att åter sätta sig i bilen, nu för transport till Gislövs Stjärna, ett ”nöjespalats” i skogen med god plats för alla gästerna. Gästerna samlades utanför för ett glas bubbel och för att bekanta oss med övriga gäster innan det var dags att sätt sig till bords – ett långt honnörsbord med 8 tungor. Gillesmåltiden bestod av toast Skagen, lövbiff á la Stjärnan samt glass S:t Knut. Under middagen sjöngs en Marche d’Étée Canutienne, vilken framfördes första gången 1964, samt hälsades vi välkomna av åldermannen. Åldermannen uppehöll sig särskilt vid det generationsskifte han menade att Knutsgillet befann sig i – antalet deltagare var färre än tidigare år men ändå var ungdomarna glädjande många. Jag hälsade från de närvarande svenska gillena – men kunde inte låta bli att även beröra de danska eftersom Tumathorpsgillet så uppenbart demonstrerade sina danska rötter och kontakter – med bl.a. följande ord:

”För Margaretha och mig, som deltar för första gången i Tumathorps S:t Knuts Gilles Adeldrickning har det varit – och är så fortfarande – en spektakulär dag! En dag fylld med överraskningar och äventyr. Jag tror det gäller för inte bara oss två utan för alla oss som här är gäster från andra gillen: Laholm i norr, Landskrona, Lund och Malmö i väster, Skanör-Falsterbo och Ystad i söder, Ronneby i öster samt Ringsted och Ålborg i Danmark samt Flensborg i Slesvig. Bara representanter från Visby och Köpenhamn saknas bland gästerna idag. Det är en magnifik manifestation av sammanhållning Gillena emellan! Och en magnifik manifestation av vår samhörighet genom århundraden! Och av banden mellan Danmark och skånelandskapen samt det danska Slesvig! Vi gäster från närvande svenska gillen reser oss upp och skålar får Tumathorps S:t Knut Gille samt med dess bröder och systrar.”

Middagen avslutades med tacktal av Åldermannen i S:t Knuds Gille i Flensburg, Karl Heinz Rudebeck. Därefter vidtog dans till En Tolva Skåne till långt fram på småtimmarna. Att komma till Gislövs Stjärna med egen bil var inte så svårt – men att komma därifrån mitt i natten visade sig vara en helt annan sak. Margaretha och jag lyckades dock få skjuts av Karl Heinz till vårt hotell i Simrishamn – upprymda efter en riktigt fin och lång dag på Österlen som Tumthorpgillets gäster!

Lund 17 juli 2012

Lars H. Bruzelius

Stolsbroder

Rulla till toppen