Högtidsfesten 2011

Högtidsfesten 2011 äger rum lördagen den 15 januari 2011 på Grand Hotel, med samling kl 16.00. Observera tiden!

S:t Knuts Gille i Lund är ett sällskap som träffas 3-4 gånger årligen. Envar som bor eller arbetar i Lund med omnejd kan ansöka om medlemskap. Ansökan om inträde i Gillet görs i samband med personligt besök vid Knutsgillets tillfälliga expedition på Grand Hotel, Lund, 27 och 29 dec 2010 kl 12 15. Receptionsavgift 200 kr.

Biljetter till festen löses vid samma tillfälle samt för medlemmar även 3 och 4 jan 2011 kl 12 15. Biljettpris 730 kr för medlemmar i Gillesföreningen samt recipiender, övriga 780 kr. Biljettförsäljningen avslutas den 4 jan 2011. Beställda biljetter kan högtidsdagen avhämtas på Grand Hotel mellan kl 15.30 och 16.00.

Observera att beställning ej kan göras per telefon till Grand Hotel.

 

Blankett

Bordsbeställning

för ansökan finns på denna websida eller hämtas senast vid biljettköpetgörs i samband med biljettköpet eller hos ceremonimästaren Charlotte Strömstedt, tfn 070-768 81 29. Ytterligare upplysningar beträffande högtidssammankomsten lämnas av ceremonimästaren eller av regaliebevararen Anna Lisa Lindgren, tfn 046-211 91 48. Deltagarantalet är begränsat.

Datum:
2011-01-15 16:00
Plats:
Grand Hotel i Lund
Rulla till toppen