Gillesstämmorna 2017

Knutsklockan ringde traditionsenligt till samling för stämmor i Gillet och Gillesföreningen.
Den 18 oktober kom således ett 45-tal medlemmar till Rådhuset och Knutssalen där
stämmorna ägde rum.

Stolsbroder Christina Odenberg hälsade alla välkomna och förklarade stämmorna öppnade. I
verksamhetsberättelserna framgick vad styrelserna gjort under det gångna verksamhetsåret.
Skattmästaren Bengt L. Andersson redogjorde tålmodigt för den ekonomiska hanteringen och
revisorn Anders Thulin föredrog revisionsberättelserna. Full ansvarsfrihet beviljades!

I Gillets styrelse omvaldes Jan Alvå till ålderman och Karin Lennartsson omvaldes till
sekreterare. Till ledamot i kassadirektionen omvaldes Stefan Sveningsson. Anders Thulin och
Jörgen Rosander omvaldes till revisorer både i Gillet och Gillesföreningen. I
intagningsnämnden nyvaldes Anders Persson.

I Gillesföreningens styrelse hade Eva Ljunggren avböjt omval. Till ny ordinarie ledamot
valdes Lovisa Prodenius och till ny suppleant valdes Per Andersson. Ulf Kristoffersson,
Louise Löwegren och Fredrik Tersmeden omvaldes till ordinarie ledamöter och Anders
Sjöland till suppleant.

Charlotte Strömstedt, som är sammankallande i valberedningen, föredrog förslag till valen.
Nuvarande ledamöter i valberedningen förslogs för omval och detta godkändes av stämmorna.

Medlemsavgiften i Gillesföreningen föreslogs oförändrad, dvs 150 kr för par och 100 kr för
enskild medlem. Receptionsavgiften är också oförändrad 300 kr.

Papegojskjutningen 2018 kommer att äga rum söndagen den 27 maj. Kurt Nilsson har tidigare
meddelat att han avsagt sig uppdraget som skytteledare.

Efter stämmorna begav sig bröder och systrarna till Lunds Nation för en trerätters middag
med goda drycker.

Karin Lennartsson
Gillets sekreterare

Rulla till toppen