Gillesstämmorna 2016

Traditionsenligt samlas bröder och systrar till stämmor i Gillet och i Gillesföreningen. Den 26 oktober så tog sig ett 45-tal medlemmar till Rådhuset och Knutsalen där stämmorna ägde rum.

Ålderman Jan Alvå med sekreteraren Karin Lennartsson vid sin sida hälsade alla välkomna och förklarade stämmorna öppnade. I verksamhetsberättelserna framgick vad styrelserna gjort under det gångna verksamhetsåret. Skattmästaren Bengt L. Andersson redogjorde för den ekonomiska hanteringen och därefter föredrog revisorn Anders Thulin revisionsberättelserna. Ansvarsfrihet beviljades!

Lars H. Bruzelius hade undanbett omval och till ny stolsbroder valdes Christina Odenberg. Kurt Nilsson omvaldes i kassadirektionen. Därefter förrättades ett antal fyllnadsval. Till ny vice stolsbroder valdes Peter Löwegren och till ny ledamot i kassadirektionen valdes Stefan Sveningsson. Till ny ordinarie revisor valdes Jörgen Rosander och till ny revisorssuppleant valdes Håkan Eksandh. Anders Thulin omvaldes som ordinarie revisor och Lisa Albertsson som revisorssuppleant. I intagnings-nämnden hade Anna Lisa Lindgren och Lovisa Prodenius undanbett omval och till nya ledamöter i intagningsnämnden valdes Carl Petersson och Anders Sjöland.

I Gillesföreningens styrelse hade Anna Lisa Lindgren undanbett omval. Till ny ordinarie ledamot valdes Carl Petersson och till ny suppleant valdes Per Kvist. Karin Lennartsson, Kurt Nilsson samt Britha Svensson omvaldes till ordinarie ledamöter och Anna Wieslander till suppleant.

Eva Ljunggren som är sammankallande i valberedningen hade ett idogt arbete att föredra alla valen. Efter väl förrättat värv så skedde val av valberedningen. Eva hade undanbett omval och till ny ledamot av valberedningen valdes Annette Stambolovski.

Medlemsavgiften i Gillesföreningen är oförändrad 150 kr för par och 100 kr för enskild medlem. Receptionsavgiften är oförändrad 300 kr.

Avslutningsvis kunde Kurt Nilsson berätta att papegojskjutningen 2017 kommer  att äga rum på Axelvolds Gods den 28 maj.

Efter stämmorna begav sig bröder och systrarna upp till Thomanders Studenthem för mat och dryck.

Rulla till toppen